logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Tendera Aktive 81
Vlera e Tenderave Aktiv 11 734 263,66 €
KOMUNA E GJAKOVËS Avancimi i intranetit dhe mirëmbajtja
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 4/19/2024
Fondi : 3,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TELEKOMUNIKACION
KOMUNA E KAÇANIKUT Shërbimet e byfesë
Data e Publikimit : 4/11/2024
Afati : 4/16/2024
Fondi : 8,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : ORGANIZIME & HOTELERI
KUVENDI I KOSOVËS Furnizimi, servisimi dhe mirëmbajtja e sistemit CCTV dhe mbrojtjes kundër zjarrit - 2 Lote
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 5/28/2024
Fondi : 175,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : PAJISJE KUNDËR ZJARRIT
AKKVP Administrator i sistemit dhe rrjetit të IT-së
Data e Publikimit : 4/11/2024
Afati : 4/17/2024
Fondi : 9,900.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT Rirregullimi i arkives së DGJKP
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 4/17/2024
Fondi : 8,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT Furnizimi dhe rregullimi i pajisjeve të server room-it
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 5/3/2024
Fondi : 94,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMUNA E PODUJEVËS Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Shajkoc, Sfeqel dhe Surkish
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 5/8/2024
Fondi : 102,980.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E PODUJEVËS Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Bradash dhe Bajqinë
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 5/7/2024
Fondi : 108,800.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
IKSHPK Funksionalizimi i rrjetit telefonik VoIP në të gjitha qendrat rajonale dhe IKSHPK
Data e Publikimit : 4/11/2024
Afati : 5/2/2024
Fondi : 15,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TELEKOMUNIKACION
KOMUNA E PODUJEVËS Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Kaqibeg, Gërdoc dhe Lluga
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 5/3/2024
Fondi : 95,920.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
AKKVP Shërbimet e informimit publik për nevojat e AKKVP-së
Data e Publikimit : 4/11/2024
Afati : 4/22/2024
Fondi : 25,980.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDIALE
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT Furnizim me klima për nevojat e agjencive të pavarura
Data e Publikimit : 4/11/2024
Afati : 4/30/2024
Fondi : 15,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : KLIMATIZIM & VENTILIM
QKUK Furnizim me material medicional për kirurgjin e fëmijëve
Data e Publikimit : 4/11/2024
Afati : 5/21/2024
Fondi : 219,190.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
KOMUNA E SHTIMES Rregullimi i shtratit të lumit Shtime - 3 Lote
Data e Publikimit : 4/11/2024
Afati : 5/7/2024
Fondi : 5,000,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E GJAKOVËS Furnizim me uniforma verore dhe dimërore
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 5/7/2024
Fondi : 51,994.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VESHMBATHJE & TEKSTIL

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.