logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Tendera Aktive 165
Vlera e Tenderave Aktiv 36 140 033,68 €
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Trajtimi vajrave me përmbajtje të bifenileve te polikloruara
Data e Publikimit : 3/1/2024
Afati : 3/25/2024
Fondi : 280,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : KIMIKATE & PLEHËRA
UNIVERSITETI I PRISHTINËS Furnizim me pajisje nga projekti GIZ për FIEK
Data e Publikimit : 3/1/2024
Afati : 3/6/2024
Fondi : 9,450.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMUNA ZVEÇAN Transporti i nxënsëve të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët
Data e Publikimit : 2/27/2024
Afati : 3/19/2024
Fondi : 30,802.50 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TRANSPORT
KOMUNA E FERIZAJT Furnizimi, montimi dhe mirëmbajtja e klimave në objekte administrative, arsimore dhe shëndetësore
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 3/18/2024
Fondi : 350,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : KLIMATIZIM & VENTILIM
K.R.U PRISHTINA SH.A Shërbim për dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim
Data e Publikimit : 2/27/2024
Afati : 3/5/2024
Fondi : 7,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MIRËMBAJTJE & PASTRIM
KOSTT SH.A Furnizimi dhe montimi i ridrejtuesve modular, invertorë modular, konverter dhe shpërndarje DC
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 3/28/2024
Fondi : 68,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ELEKTRIKE & ENERGJETIKE
MINISTRIA E SHËNDETËSISË Rregullimi i fotokopjeve
Data e Publikimit : 2/27/2024
Afati : 3/5/2024
Fondi : 5,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOSTT SH.A Furnizimi dhe instalimi i baterive industriale pa mirëmbajtje
Data e Publikimit : 3/1/2024
Afati : 3/22/2024
Fondi : 43,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : INDUSTRI & MAKINERI
SHSKUK Furnizim me barna nga Lista Esenciale për nevojat e SHSKUK-së - 7 Lote
Data e Publikimit : 3/1/2024
Afati : 4/12/2024
Fondi : 484,720.54 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : SHËNDETËSI - FARMACI
UNIVERSITETI KADRI ZEKA Pastrimi dhe mirëmbajtja e objektit brenda dhe jashtë
Data e Publikimit : 2/27/2024
Afati : 3/18/2024
Fondi : 195,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MIRËMBAJTJE & PASTRIM
KOMUNA E PRIZRENIT Dezinsektimi dhe deratizimi i qytetit të Prizrenit dhe zonave periferike
Data e Publikimit : 2/28/2024
Afati : 3/20/2024
Fondi : 25,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MIRËMBAJTJE & PASTRIM
TELEKOMI I KOSOVËS SH.A Furnizim me pije dhe artikuj tjerë
Data e Publikimit : 2/28/2024
Afati : 3/7/2024
Fondi : 1,300.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR
INSTITUTI I MJEKËSISË SË PUNËS Furnizim me filma digjital për RTG
Data e Publikimit : 3/1/2024
Afati : 3/8/2024
Fondi : 8,260.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
KOMUNA E OBILIQIT Shtruarja e rrugëve me zhavor
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 3/25/2024
Fondi : 150,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA HANI I ELEZIT Furnizim me material higjienik për nevoja të institucioneve
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 3/8/2024
Fondi : 9,998.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.