logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Tendera Aktive 173
Vlera e Tenderave Aktiv 37 004 106,23 €
MINISTRIA E MBROJTJES Furnizim me pajisje specialistike mjekësore për nevojat e FSK-së
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/18/2024
Fondi : 50,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
KOMUNA E SHTIMES Rregullimi i shtratit te lumit Shtime
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/7/2024
Fondi : 5,000,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E PRIZRENIT Furnizim me reagensa për laborator për nevojat e KPSH
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 7/8/2024
Fondi : 400,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT Furnizim me softuer për nevojat e FKPK-së
Data e Publikimit : 5/24/2024
Afati : 6/14/2024
Fondi : 11,950.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMUNA E ISTOGUT Ndërtimi i qendrës rinore në fshatin Saradran
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/18/2024
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
FKEE Furnizim me ujë të pijshëm dhe aparate automatike për ujë me bidon
Data e Publikimit : 5/23/2024
Afati : 5/29/2024
Fondi : 2,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR
KOMUNA E GJILANIT Ndërtimi i rrugëve në fshatin Dobërçan
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/18/2024
Fondi : 94,222.27 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E GJILANIT Sigurimi shëndetësor i nxënësve gjatë praktikës profesionale
Data e Publikimit : 5/22/2024
Afati : 6/11/2024
Fondi : 10,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : SHËRBIME TË SIGURIMIT
TELEKOMI I KOSOVËS SH.A Furnizim me material shpenzues
Data e Publikimit : 5/23/2024
Afati : 5/31/2024
Fondi : 2,200.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Furnizim me shporta thithëse
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 5/31/2024
Fondi : 6,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : INDUSTRI & MAKINERI
KOMUNA E VITISË Asfaltimi i rrugës së Xhepës - Lubishtë
Data e Publikimit : 5/21/2024
Afati : 6/10/2024
Fondi : 300,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E DRENASIT Hartimi i elaboratit për mbrojtje nga zjarri dhe elaboratit për mbrojtje të mjedisit
Data e Publikimit : 5/24/2024
Afati : 5/29/2024
Fondi : 2,500.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INXHINIERIKE & ARKITEKTURË
KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS Blerja e pajisjeve të rrjetit kompjuterik - switcha
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/18/2024
Fondi : 55,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMUNA E LIPJANIT Asfaltimi i rrugicave në fshatra dhe rikonstruimi i rrugës së shkollës
Data e Publikimit : 5/23/2024
Afati : 6/13/2024
Fondi : 480,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
MKRS Punë ndërtimore për zbatimin e projektit të hollësishëm për renovimin e Galerisë së MKRS-së
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/18/2024
Fondi : 135,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.