logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Tendera Aktive 116
Vlera e Tenderave Aktiv 19 562 051,41 €
KOMUNA E GJAKOVËS Bartja dhe bllokimi i automjeteve me merimangë
Data e Publikimit : 11/24/2023
Afati : 12/14/2023
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : AUTOMOTIVE
MBPZHR Shërbime të transportit ajror për nevojat e MBPZHR -së - Ritender
Data e Publikimit : 11/23/2023
Afati : 12/4/2023
Fondi : 42,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TRANSPORT
DOGANA E KOSOVËS Shërbimet për asgjësimin e cigareve, produkteve të duhanit dhe mallrave tjera sipas nevojave të DK-së
Data e Publikimit : 11/27/2023
Afati : 1/11/2024
Fondi : 300,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MIRËMBAJTJE & PASTRIM
MINISTRIA E KULTURËS RINISE DHE SPORTIT Zgjerimi dhe renovimi i stadiumit të qytetit në Shtime - Ritender
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/15/2023
Fondi : 2,000,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E FERIZAJT Asfaltimi i rrugëve në Rahovice dhe Talinoc të Muhaxherve
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/18/2023
Fondi : 360,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
SHSKUK Furnizim me barna nga LE për SHSKUK
Data e Publikimit : 11/24/2023
Afati : 12/14/2023
Fondi : 76,990.50 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : SHËNDETËSI - FARMACI
K.R.U HIDROMORAVA SH.A Furnizim me goma
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/4/2023
Fondi : 3,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : AUTOMOTIVE
SPITALI I FERIZAJT Rregullimi i kanalizimit ne fshatin Zaskok dhe asfaltimi i rrugëve në Doganaj
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/7/2023
Fondi : 180,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
SHSKUK Furnizim me pajisje elektronike për QKMS
Data e Publikimit : 11/24/2023
Afati : 12/14/2023
Fondi : 11,540.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
SPITALI SHEIKH ZAYED Furnizim me invertar
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/4/2023
Fondi : 5,500.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
K.R.U MITROVICA SH.A Mirëmbajtja dhe përkrahja në sistemin financiar, faturimit dhe zhvillimi i moduleve të reja
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/19/2023
Fondi : 35,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
QKUK Servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjes për densitometri
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/18/2023
Fondi : 39,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
ARKIVI I KOSOVËS Furnizim me klima për nevojat e ASHAK-ut
Data e Publikimit : 11/27/2023
Afati : 12/6/2023
Fondi : 6,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : KLIMATIZIM & VENTILIM
KOMUNA E PRIZRENIT Furnizim me krypë industriale për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/18/2023
Fondi : 60,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : INDUSTRI & MAKINERI
KOMUNA E KLINËS Furnizim me artikuj ushqimor për punëtorët e komunës
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/4/2023
Fondi : 20,300.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.