logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Tendera Aktive 155
Vlera e Tenderave Aktiv 19 365 312,57 €
KOMUNA E KLINËS Furnizim me mjete bujqësore - 5 Lote
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/8/2024
Fondi : 135,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VEGLA PUNE & MATERIAL TEKNIK
KOMUNA E PRISHTINËS Ndërtimi dhe rikonstruimi i fontanave - Ritender - Lot 2
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 8/7/2024
Fondi : 175,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E GJILANIT Ndërtimi i rrugës Malishevë - Verbicë e Kmetocit
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 8/6/2024
Fondi : 265,545.31 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA HANI I ELEZIT Transporti ditor i nxënëseve sipas LOT-eve
Data e Publikimit : 7/15/2024
Afati : 8/5/2024
Fondi : 32,481.50 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TRANSPORT
KOMUNA E PODUJEVËS Renovimi i objektit të teatrit të qytetit
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 8/7/2024
Fondi : 240,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
QENDRA KOMBËTARE PËR TRANFUZIONIN E GJAKUT Servisimi dhe mirëmbatja e aparaturës për testimin e testeve serologjike
Data e Publikimit : 7/16/2024
Afati : 7/26/2024
Fondi : 9,900.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT Furnizim me material higjienik për institucione arsimore
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 8/26/2024
Fondi : 250,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR
KUVENDI I KOSOVËS Furnizimi, servisimi dhe mirëmbajtja e sistemit CCTV dhe mbrojtjes kundër zjarrit
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 8/28/2024
Fondi : 175,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ELEKTRONIKË
POLICIA E KOSOVËS Furnizimi dhe instalimi i ngrohjes qendrore në katin e IV SP Jugu
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 7/22/2024
Fondi : 4,474.60 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : HIDRO & TERMO
KRM AMBIENTI SH.A Furnizim me klima inverter 12 BTU
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 7/22/2024
Fondi : 3,200.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : KLIMATIZIM & VENTILIM
SPITALI I PËRGJITHSHËM - GJILAN Furnizim me material riparues teknik dhe Furnizim me paisje elektrike
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 7/29/2024
Fondi : 60,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VEGLA PUNE & MATERIAL TEKNIK
KOMUNA E KAMENICËS Furnizim me çanta dhe mjete arsimore për fëmijët në klasën e parë
Data e Publikimit : 7/15/2024
Afati : 8/5/2024
Fondi : 13,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM
K.R.U PRISHTINA SH.A Mirëmbajtje e sistemit të faturimit masiv
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/8/2024
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMUNA E SHTIMES Hartimi i PZHK-së dhe HZK-së - Ritender
Data e Publikimit : 7/15/2024
Afati : 8/5/2024
Fondi : 95,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INXHINIERIKE & ARKITEKTURË
KOMUNA E PRIZRENIT Bashkëfinancim me fermer në projektin - Mekanizmi Bujqësor
Data e Publikimit : 7/16/2024
Afati : 8/27/2024
Fondi : 350,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VEGLA PUNE & MATERIAL TEKNIK

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.