logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Tendera Aktive 93
Vlera e Tenderave Aktiv 24 373 197,63 €
TRAFIKU URBAN SH.A Furnizim me artikuj të ndryshëm
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/18/2023
Fondi : 45,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : VEGLA PUNE & MATERIAL TEKNIK
AMKMK Angazhimi i një eksperti ligjor për nevojat e AMMKM-së
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/2/2023
Fondi : 8,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : KONSULENCË
KOMUNA E PRIZRENIT Furnizim me autoambulancë për nevojat e shëndetësisë primare
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/16/2023
Fondi : 100,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : AUTOMOTIVE
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Kalibrimi, certifikimi i matjeve për vijën ajër - gaz ne B1 dhe B2
Data e Publikimit : 9/25/2023
Afati : 10/16/2023
Fondi : 100,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INDUSTRI & MAKINERI
KOMUNA E PRIZRENIT Transporti i punëtorëve udhëtarë të administratës-shërbyesve civil të Komunës së Prizrenit
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/18/2023
Fondi : 90,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TRANSPORT
K.R.U HIDROMORAVA SH.A Furnizim me material administrativ
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/9/2023
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM
KOMUNA E FUSHË KOSOVËS Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore
Data e Publikimit : 9/25/2023
Afati : 10/13/2023
Fondi : 124,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : HIDRO & TERMO
MINT Furnizimi me nje fotoapart per nevojat e MINT - Ritender
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/4/2023
Fondi : 6,105.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
POLICIA E KOSOVËS Furnizim me uniformë policore
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 11/7/2023
Fondi : 11,351,852.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VESHMBATHJE & TEKSTIL
KOMUNA E KLINËS Ndërtimi i shtigjeve të ecjes, infrastukturës rrugore dhe ndërtimi i parkut industrial
Data e Publikimit : 9/26/2023
Afati : 10/6/2023
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E KLINËS Asfaltimi i rrugeve dhe infrastruktures nentokesore ne Drenoc
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/17/2023
Fondi : 45,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS Furnizim me rroba verore-dimerore per Dep. e Inspektoreve - Ritender
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/2/2023
Fondi : 8,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : VESHMBATHJE & TEKSTIL
K.R.U HIDRODRINI SH.A Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit dhe furnizimi dhe montimi i pusetave dhe ujëmatësve - 2 Lote
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/9/2023
Fondi : 100,423.90 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : HIDRO & TERMO
KOMUNA E VUSHTRRISË Ndërtimi i rrugës së rendit të katërt Vesekofc-Baqkë
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/18/2023
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E VUSHTRRISË Furnizimi dhe vendosja e tabelave të shpalljeve të administratës dhe kulturës
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/2/2023
Fondi : 7,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.