logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 117
Grante Aktive 31
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 19 564 051,41 €
ZYRA E PRESIDENTIT TË KOSOVËS Furnizim me medalje, kutia për medalje dhe kopertina për dekorata
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/19/2023
Fondi : 80,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : SPORTIVE
MINISTRIA E KULTURËS RINISE DHE SPORTIT Restaurimi i shtëpisë se familjes Stoliq në Hoqë të Madhe në Rahovec
Data e Publikimit : 11/24/2023
Afati : 12/15/2023
Fondi : 167,600.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
QKUK Servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve mjekësore të shërbimit klinik të kardiokirurgjisë
Data e Publikimit : 11/24/2023
Afati : 12/15/2023
Fondi : 111,500.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE Shërbimet e përgaditjes dhe furnizimit me ushqim për nevojat e AKSP-së - Ritender
Data e Publikimit : 11/24/2023
Afati : 12/13/2023
Fondi : 1,608,300.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : ORGANIZIME & HOTELERI
TREPÇA SH.A Furnizim me disel dhe benzin
Data e Publikimit : 11/23/2023
Afati : 12/18/2023
Fondi : 158,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : LËNDË DJEGËSE
POLICIA E KOSOVËS Furnizim me shenja të trafikut mobil - Ritender
Data e Publikimit : 11/27/2023
Afati : 12/18/2023
Fondi : 22,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : SINJALISTIKE
K.R.U MITROVICA SH.A Mirëmbajtja dhe përkrahja në sistemin financiar, faturimit dhe zhvillimi i moduleve të reja
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/19/2023
Fondi : 35,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KPMM Sigurimi fizik i objektit të KPMM-së
Data e Publikimit : 11/23/2023
Afati : 12/14/2023
Fondi : 40,845.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : SHËRBIME TË SIGURIMIT
QKUK Furnizim me produkte për mjekim intenziv qendror
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/5/2023
Fondi : 3,750.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook