logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 162
Grante Aktive 45
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 20 305 312,57 €
IKSHPK Shërbime të mirëmbajtjes së objekteve
Data e Publikimit : 7/15/2024
Afati : 8/6/2024
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MIRËMBAJTJE & PASTRIM
KOMUNA E FERIZAJT Dislokimi i rrjetit energjetik për ndërtimin e Çerdhes në fshatin Dardani
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 8/6/2024
Fondi : 250,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : ELEKTRIKE & ENERGJETIKE
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Furnizim me elektroda dhe tel për saldim për KEK sha
Data e Publikimit : 7/16/2024
Afati : 8/6/2024
Fondi : 48,900.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VEGLA PUNE & MATERIAL TEKNIK
KOMUNA E SHTIMES Funksionalizimi i sallave sportive të shkollave në Muzeqinë, Carralevë dhe Petrovë
Data e Publikimit : 7/16/2024
Afati : 8/6/2024
Fondi : 14,150.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
ZYRA E PRESIDENTIT TË KOSOVËS Shërbime të sigurimit të automjeteve zyrtare të ZPRK-së
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 7/22/2024
Fondi : 6,500.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : SHËRBIME TË SIGURIMIT
KOMUNA E FUSHË KOSOVËS Dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim në tërë territorin e komunës
Data e Publikimit : 7/15/2024
Afati : 8/22/2024
Fondi : 250,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MIRËMBAJTJE & PASTRIM
GJYKATA KUSHTETUESE Shërbimet e hostimit të web faqes së Gjyjkatës - Ritender
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 7/23/2024
Fondi : 3,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE Mirëmbajtja dhe servisimi i paisjeve TI për QKMF dhe njësitë e saja
Data e Publikimit : 7/16/2024
Afati : 7/25/2024
Fondi : 9,999.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE Furnizim me shkatërrues letrash për zyre të KKZ
Data e Publikimit : 7/15/2024
Afati : 7/22/2024
Fondi : 2,470.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook