logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 165
Grante Aktive 29
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 36 140 033,68 €
KOMUNA E VUSHTRRISË Furnizimi me TV, projektor dhe mbajtës për projektor, tabela, interfon dhe pajisje zërimi - 3 Lote
Data e Publikimit : 2/28/2024
Afati : 3/19/2024
Fondi : 47,196.68 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
MBPZHR Mbledhja e te dhënave statistikore dhe çmimeve
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 3/26/2024
Fondi : 34,998.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : KONSULENCË
KOMUNA E GJAKOVËS Furnizimi, instalimi dhe servisimi me kamera, projektor, TV, fotoaparat etj.
Data e Publikimit : 2/29/2024
Afati : 3/20/2024
Fondi : 76,483.30 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ELEKTRONIKË
KOSTT SH.A Furnizim me pjesë për servisim të infrastrukturës së pajisjeve ekzistuese të SCADA dhe RTU
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 3/29/2024
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ELEKTRIKE & ENERGJETIKE
KOMUNA E RAHOVECIT Servisimi i pajisjeve mjekësore
Data e Publikimit : 3/1/2024
Afati : 3/21/2024
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
KOMUNA E KLINËS Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore, Krushevë e vogël
Data e Publikimit : 2/29/2024
Afati : 3/19/2024
Fondi : 41,200.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
UNIVERSITETI I MITROVICËS - ISA BOLETINI Shërbime për programin softuerik antiplagjiat
Data e Publikimit : 3/1/2024
Afati : 3/22/2024
Fondi : 21,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMUNA ZVEÇAN Transporti i nxënsëve të arsimit fillor dhe të mesëm të ulët
Data e Publikimit : 2/27/2024
Afati : 3/19/2024
Fondi : 30,802.50 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TRANSPORT
KOMUNA HANI I ELEZIT Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave të administrates komunale
Data e Publikimit : 2/27/2024
Afati : 3/18/2024
Fondi : 22,886.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : AUTOMOTIVE
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook