logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 119
Grante Aktive 47
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 11 501 515,60 €
KOMUNA E VUSHTRRISË Shërbime hoteliere
Data e Publikimit : 6/13/2024
Afati : 7/3/2024
Fondi : 57,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : ORGANIZIME & HOTELERI
AGJENCIONI I VETERINARISË DHE USHQIMIT Shërbimet e pastrimit të veturave zyrtare
Data e Publikimit : 6/13/2024
Afati : 7/3/2024
Fondi : 14,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : AUTOMOTIVE
SPITALI I FERIZAJT Furnizim pastrimi në QIRSKP
Data e Publikimit : 6/13/2024
Afati : 6/20/2024
Fondi : 3,500.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR
KOMUNA E VITISË Mirëmbajtja verore dhe dimrore e rrugëve në territorin e komunës së Vitisë
Data e Publikimit : 6/13/2024
Afati : 7/2/2024
Fondi : 200,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MIRËMBAJTJE & PASTRIM
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Pastrimi i sipërfaqeve ngrohëse të kaldajës
Data e Publikimit : 6/11/2024
Afati : 6/25/2024
Fondi : 180,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MIRËMBAJTJE & PASTRIM
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS Furnizim me uniforma verore dhe dimërore - 2 Lote
Data e Publikimit : 6/11/2024
Afati : 7/2/2024
Fondi : 48,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VESHMBATHJE & TEKSTIL
KOMUNA E PEJËS Rindërtimi i shkollave dhe anekseve - 2 Lote
Data e Publikimit : 6/14/2024
Afati : 7/3/2024
Fondi : 112,071.22 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E PEJËS Ndërtimi i kanalizimit Raushiq - Loxhe
Data e Publikimit : 6/12/2024
Afati : 7/2/2024
Fondi : 2.07 €
LLoji : Pune
Kategoria : HIDRO & TERMO
SPITALI I FERIZAJT Mirëmbajtja e mobileve dhe pajisjeve në QIRSKP
Data e Publikimit : 6/13/2024
Afati : 6/20/2024
Fondi : 3,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TEKNIKË E BARDHË
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook