logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 96
Grante Aktive 26
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 24 442 397,63 €
KOMUNA E KLINËS Ndërtimi i shtigjeve të ecjes, infrastukturës rrugore dhe ndërtimi i parkut industrial
Data e Publikimit : 9/26/2023
Afati : 10/6/2023
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E FUSHË KOSOVËS Mirëmbajtja e ngrohjes qendrore
Data e Publikimit : 9/25/2023
Afati : 10/13/2023
Fondi : 124,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : HIDRO & TERMO
KOMUNA E JUNIKUT Rregullimi i hapsirave sportive, rekreative dhe të ambientit në SHF Edmond Hoxha
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/6/2023
Fondi : 9,997.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
K.R.U HIDRODRINI SH.A Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit dhe furnizimi dhe montimi i pusetave dhe ujëmatësve - 2 Lote
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/9/2023
Fondi : 100,423.90 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : HIDRO & TERMO
INSTITUCIONI I AVOKATIT TË POPULLIT Shërbime të transportit ajror
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/6/2023
Fondi : 10,100.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TRANSPORT
MINISTRIA E ARSIMIT Renovimi i aneksit të shkollës së vjetër në Arllat-Drenas dhe adaptimi në kopsht për fëmijë
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/17/2023
Fondi : 160,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
POSTA E KOSOVËS SH.A Konkursi garues për pulla postare 2024
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/27/2023
Fondi : 350.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TJERA
SHSKUK Furnizim me material medicinal nga LE për nevojat e SHSKUK-së
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/3/2023
Fondi : 9,500.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
Q.SH.M - GJAKOVË Furnizim me shujtë të mëngjesit për klientët e QSHM-së - Ritender
Data e Publikimit : 9/26/2023
Afati : 10/2/2023
Fondi : 5,800.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : ORGANIZIME & HOTELERI
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook