logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Dërgo email

Info

Rreth Kompanisë

Emri Vagon sh.p.k
NUI: 810873473
Adresa: Rr.Nezir Gashi,
Nr.13, Prishtinë, Kosovë
Email: vagonapp@gmail.com
Telefoni: +383 49 555 192