logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 165
Grante Aktive 29
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 36 140 033,68 €
KOMUNA E PRIZRENIT Transporti i nxënësve udhëtarë të SHFMU Heronjtë e Lumës
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 3/25/2024
Fondi : 19,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TRANSPORT
KOMUNA E RAHOVECIT Furnizimi, montimi dhe mirëmbajtja e kamerave
Data e Publikimit : 2/27/2024
Afati : 4/8/2024
Fondi : 155,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ELEKTRONIKË
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Riparimi i urës pran TCB
Data e Publikimit : 2/29/2024
Afati : 3/25/2024
Fondi : 37,139.32 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E VUSHTRRISË Marrja me qera të automjeteve për AK - Ritender
Data e Publikimit : 2/29/2024
Afati : 3/22/2024
Fondi : 100,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : AUTOMOTIVE
KOMUNA E GJAKOVËS Molerimi i shkollave
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 3/25/2024
Fondi : 53,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS Moduli i baterive për UPS
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 3/8/2024
Fondi : 8,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
SHSKUK Furnizim me produktet thiopental sodium dhe ergometrine nga LE për SHSKUK
Data e Publikimit : 2/27/2024
Afati : 3/19/2024
Fondi : 22,326.70 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : SHËNDETËSI - FARMACI
KOMUNA E OBILIQIT Shtruarja e rrugëve me zhavor
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 3/25/2024
Fondi : 150,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Furnizim me kamion transportues Damper
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 4/15/2024
Fondi : 3,200,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : AUTOMOTIVE
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook