logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 84
Grante Aktive 36
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 12 144 263,66 €
MINISTRIA E KULTURËS RINISE DHE SPORTIT Zhvillimi i projektit për ndërtimin e stadiumit të ri në Suharekë
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 5/24/2024
Fondi : 100,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INXHINIERIKE & ARKITEKTURË
QKUK Furnizimi dhe montimi i reduktorit të shkallës së dytë për pesë gazra medicinale
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 4/19/2024
Fondi : 5,175.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
KOMUNA E MAMUSHËS Sigurimi TPL dhe TPL+ i automjeteve - Ritender
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 5/2/2024
Fondi : 11,200.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : SHËRBIME TË SIGURIMIT
KOMUNA E SKËNDERAJT Ftesë publike për financimin e OJQ-ve për vitin 2024
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 4/26/2024
Fondi : 2,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E SHTIMES Rregullimi i shtratit të lumit Shtime - 3 Lote
Data e Publikimit : 4/11/2024
Afati : 5/7/2024
Fondi : 5,000,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E LIPJANIT Furnizimi dhe montimi i xhamave në të gjitha IEA-të
Data e Publikimit : 4/11/2024
Afati : 5/2/2024
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL NDËRTIMOR
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS Renovimi i kulmit të teatrit në qendren korrektuese në Dubravë
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 5/7/2024
Fondi : 55,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS Blerja e pajisijeve iGuard për nevojat e RTK-së
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 4/17/2024
Fondi : 2,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMUNA E KAÇANIKUT Shërbimet e byfesë
Data e Publikimit : 4/11/2024
Afati : 4/16/2024
Fondi : 8,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : ORGANIZIME & HOTELERI
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook