logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 117
Grante Aktive 31
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 19 564 051,41 €
KRU DRINI I BARDHË SH.A Auditim i pasqyrave financiare
Data e Publikimit : 11/23/2023
Afati : 11/30/2023
Fondi : 2,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : KONSULENCË
KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS Mirëmbajtja teknike në objektet e SPRK-së
Data e Publikimit : 11/24/2023
Afati : 12/4/2023
Fondi : 48,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KPMM Sigurimi fizik i objektit të KPMM-së
Data e Publikimit : 11/23/2023
Afati : 12/14/2023
Fondi : 40,845.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : SHËRBIME TË SIGURIMIT
MINISTRIA E KULTURËS RINISE DHE SPORTIT Zgjerimi dhe renovimi i stadiumit të qytetit në Shtime - Ritender
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/15/2023
Fondi : 2,000,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
EKOLOGIJA D.D Furnizim i materialit të shtypur
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/18/2023
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM
KOMUNA E PRIZRENIT Furnizim me autoambulancë për nevojat e shëndetësisë primare
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/8/2023
Fondi : 100,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : AUTOMOTIVE
NPL KASTRIOTI SH.A Marrja me qira e makinerisë korpë dhe kran
Data e Publikimit : 11/24/2023
Afati : 12/4/2023
Fondi : 19,990.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INDUSTRI & MAKINERI
SHSKUK Furnizim me pajisje elektronike për QKMS
Data e Publikimit : 11/24/2023
Afati : 12/14/2023
Fondi : 11,540.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
QKUK Furnizim me air condicioner mobile
Data e Publikimit : 11/29/2023
Afati : 12/4/2023
Fondi : 3,500.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : KLIMATIZIM & VENTILIM
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook