logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 177
Grante Aktive 47
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 37 221 606,23 €
AGJENCIA KOSOVARE E PRIVATIZIMIT Përpunimi i zërit për TV reklama dhe njoftime promocionale
Data e Publikimit : 5/24/2024
Afati : 6/4/2024
Fondi : 9,400.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MARKETING & DESIGN
TRAFIKU URBAN SH.A Furnizim me material administrativ
Data e Publikimit : 5/22/2024
Afati : 6/11/2024
Fondi : 60,900.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM
KOMUNA E SHTIMES Aktivitetet rekreative sociale dhe rehabilituese për rezidentët në shtëpinë e komunitetit
Data e Publikimit : 5/24/2024
Afati : 5/28/2024
Fondi : 4,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : ORGANIZIME & HOTELERI
MINT Rregullimin i zyreve në objektin e MINT - Ritender
Data e Publikimit : 5/24/2024
Afati : 6/4/2024
Fondi : 17,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
NPL GJELBËR SH.A Furnizim me medikamente dhe pajisje për qendren e trajtimit të qenëve endacak
Data e Publikimit : 5/23/2024
Afati : 6/20/2024
Fondi : 25,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VETERINARIKE
KOMUNA E SHTIMES Hartimi i PZHK-së dhe HZK-së
Data e Publikimit : 5/23/2024
Afati : 6/4/2024
Fondi : 95,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INXHINIERIKE & ARKITEKTURË
KOMUNA E GRAÇANICËS Ndërtimi i objektit ndihmës për ruajtjen e druve të zjarrit
Data e Publikimit : 5/23/2024
Afati : 6/11/2024
Fondi : 16,300.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
UNIVERSITETI I MITROVICËS - ISA BOLETINI Ngritja e qendres së rimëkëmbëjes për nevojat e UIBM-i
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/14/2024
Fondi : 70,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS Blerja e pajisjeve të rrjetit kompjuterik - switcha
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/18/2024
Fondi : 55,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook