logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 96
Grante Aktive 26
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 24 442 397,63 €
TERMOKOS SH.A Furnizim me material higjenik & byfe
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/3/2023
Fondi : 7,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR
POSTA E KOSOVËS SH.A Konkursi garues për pulla postare 2024
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/27/2023
Fondi : 350.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TJERA
SHSKUK Furnizim me material medicinal nga LE për nevojat e SHSKUK-së
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/3/2023
Fondi : 9,500.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
MMPH Servisimi dhe mirëmbajtja e veturave zyrtare të MMPHI-së
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 11/7/2023
Fondi : 200,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : AUTOMOTIVE
K.R.U HIDROMORAVA SH.A Furnizim me material administrativ
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/9/2023
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM
RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS Led TV 4K dhe pajisje për studio
Data e Publikimit : 9/26/2023
Afati : 10/16/2023
Fondi : 16,500.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : ELEKTRONIKË
QKUK Furnizim me pajisje për dezinfektim të endoskopëve
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/19/2023
Fondi : 55,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
TERMOKOS SH.A Servisimi i valvolave në sistemin e kogjenerimit HES-HRS - Ritender
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/18/2023
Fondi : 50,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : HIDRO & TERMO
KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE Furnizim me uniforma për punëtorë
Data e Publikimit : 9/25/2023
Afati : 10/16/2023
Fondi : 15,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : VESHMBATHJE & TEKSTIL
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook