logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Grante Aktive 6
Vlera e Grante Aktiv 29 086 000,00 €
WeBER Local PAR citizen engagement small grant facility
Data e Publikimit : 10/10/2023
Afati : 12/28/2023
Fondi : 14,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOSOVA WOMEN 4 WOMEN Thirrje për grante - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës
Data e Publikimit : 9/25/2023
Afati : 12/31/2023
Fondi : 10,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
MINISTRIA E EKONOMISË Thirrje për aplikim - Subvencionimi i pajisjeve efiçiente për ngrohje për NVM
Data e Publikimit : 11/24/2023
Afati : 12/12/2023
Fondi : 2,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
EUROPEAN COMMISSION Support to regional thematic networks of CSOs
Data e Publikimit : 11/15/2023
Afati : 12/29/2023
Fondi : 14,400,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
EUROPEAN UNION Call for project proposals under the EU Civil Society and Media Programme for WB and Turkiye
Data e Publikimit : 11/10/2023
Afati : 12/29/2023
Fondi : 14,400,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
DAI GLOBAL L.L.C Improving the integrity of public and private sector actors in public procurement
Data e Publikimit : 10/10/2023
Afati : 5/31/2024
Fondi : 260,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Grante

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.