logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Grante Aktive 15
Vlera e Grante Aktiv 558 800,00 €
SAVE THE CHILDREN Thirrje për propozime 2024
Data e Publikimit : 4/30/2024
Afati : 5/29/2024
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
USAID KOSOVO Climate - Smart Incentives 1
Data e Publikimit : 5/2/2024
Afati : 6/10/2024
Fondi : 15,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
USAID KOSOVO Climate - Smart Incentives 2
Data e Publikimit : 5/2/2024
Afati : 6/10/2024
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
WESTERN BALKAN FUND ERC Grants 2024
Data e Publikimit : 5/13/2024
Afati : 6/17/2024
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KCSF Grante për Partneritet
Data e Publikimit : 5/8/2024
Afati : 5/31/2024
Fondi : 7,300.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
AGJENCIA PËR BARAZI GJINORE Ftesë për subvencionimin e organizatave jo-qeveritare 2024
Data e Publikimit : 5/22/2024
Afati : 6/7/2024
Fondi : 15,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
MKRS Thirrje për OJQ për zbatimin 3 vjeçar të programit Rehabilitmi për të Rinjtë
Data e Publikimit : 5/14/2024
Afati : 5/31/2024
Fondi : 150,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
LUX DEV A call to action for civil society in social entrepreneurship & digital and financial domain (R2)
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/28/2024
Fondi : 100,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
DAI GLOBAL L.L.C RFA - Comprehensive monitoring of public works procurement activities
Data e Publikimit : 5/13/2024
Afati : 6/10/2024
Fondi : 25,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
WESTERN BALKANS INFO HUB Call for Applications - A Policy Answers pilot programme
Data e Publikimit : 4/19/2024
Afati : 5/31/2024
Fondi : 5,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E SKËNDERAJT Financimi i projekteve të OJQ-ve dhe individëve në fushën e kulturës
Data e Publikimit : 5/20/2024
Afati : 5/31/2024
Fondi : 19,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
GIZ Innovative digital solutions for media organisations in the Western Balkans
Data e Publikimit : 5/8/2024
Afati : 5/31/2024
Fondi : 10,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E SUHAREKËS Thirrje publike për organizatat në fushën e kulturës, rini dhe sportit
Data e Publikimit : 5/15/2024
Afati : 6/3/2024
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
LUX DEV A call to action for CSOs engaged in advancing media transparency and information integrity (R3)
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/28/2024
Fondi : 100,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
COMMUNITY BUILDING MITROVICA Open call for journalists
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/10/2024
Fondi : 2,500.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Grante

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.