logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Grante Aktive 7
Vlera e Grante Aktiv 2 600 000,00 €
LUX DEV A call to action for CSOs engaged in advancing media transparency and information integrity (R3)
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/28/2024
Fondi : 100,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KCSF Thirrje për aplikim për grante institucionale
Data e Publikimit : 6/3/2024
Afati : 7/15/2024
Fondi : 40,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
LUX DEV A call to action for civil society in social entrepreneurship & digital and financial domain (R2)
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/28/2024
Fondi : 100,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
RRJETI I GRAVE TË KOSOVËS Thirrje për aplikim në kuadër të fondit të grave të Kosovës
Data e Publikimit : 6/14/2024
Afati : 7/7/2024
Fondi : 50,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E LIPJANIT Thirrje për ofrimin e mbështetjes financiare për OJQ
Data e Publikimit : 6/11/2024
Afati : 6/25/2024
Fondi : 50,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
U.S DEPARTMENT OF STATE Global information and communications technology and critical and emerging technology standards
Data e Publikimit : 6/7/2024
Afati : 7/15/2024
Fondi : 2,250,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
VENTURE UP Thirrje për aplikim - Balkan Green Ideas 2024
Data e Publikimit : 6/14/2024
Afati : 6/30/2024
Fondi : 10,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Grante

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.