logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Grante Aktive 9
Vlera e Grante Aktiv 6 131 200,00 €
EUROPEAN COMMISSION Civil Society Organisations
Data e Publikimit : 9/8/2023
Afati : 10/23/2023
Fondi : 5,500,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOSOVA WOMEN 4 WOMEN Thirrje për grante - Përfshirja e grave në agrobiznesin e Kosovës
Data e Publikimit : 9/25/2023
Afati : 12/31/2023
Fondi : 10,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E SKËNDERAJT Thirrje për financimin e projekteve/programeve në fushën e kulturës
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/13/2023
Fondi : 19,200.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E SUHAREKËS Thirrje për aplikim për organizatat në fushën e kulturës
Data e Publikimit : 9/15/2023
Afati : 10/4/2023
Fondi : 25,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
GIZ KOSOVO Call for applications for collaborative media projects
Data e Publikimit : 9/21/2023
Afati : 10/15/2023
Fondi : 25,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
MINISTRIA E KULTURËS RINISE DHE SPORTIT Thirrja për projekt-propozimet kulturore 2023
Data e Publikimit : 9/19/2023
Afati : 10/9/2023
Fondi : 25,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
AGJENCIA PËR BARAZI GJINORE Ftesë për subvencionimin e organizatave jo-qeveritare - Rishpallje
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/16/2023
Fondi : 40,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E LIPJANIT Thirrje publike për OJQ për organizimin e Festivalit për Fëmijë Lipjani 2023
Data e Publikimit : 9/19/2023
Afati : 10/3/2023
Fondi : 7,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
EUROPEAN COMMISSION CfP Framework partnership agreements and associated annual operating grants
Data e Publikimit : 9/8/2023
Afati : 10/23/2023
Fondi : 480,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Grante

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.