logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Grante Aktive 11
Vlera e Grante Aktiv 982 000,00 €
SDC Landscape fire management community-based projects
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 8/10/2024
Fondi : 80,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
EUROPEAN UNION Youth Empowerment Fund
Data e Publikimit : 7/12/2024
Afati : 7/21/2024
Fondi : 5,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KCSF Thirrje për aplikim - Grante Urgjente
Data e Publikimit : 7/9/2024
Afati : 7/31/2024
Fondi : 3,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
IREX Grante për ofruesit e programeve trajnuese inovative në Kosovë
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 4/9/2025
Fondi : 160,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
RKS KIESA Thirrje publike për subvencionim me mjete financiare për artizane
Data e Publikimit : 7/15/2024
Afati : 8/1/2024
Fondi : 250,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
EGA KnowCyber grants for the Western Balkans civil society organisations
Data e Publikimit : 7/15/2024
Afati : 8/9/2024
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
UNOPS Prepositioning of assistive products for humanitarian emergencies
Data e Publikimit : 7/15/2024
Afati : 9/13/2024
Fondi : 350,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
GENDER BUDGET WATCHDOG NETWORK Capacity building and sub-granting in gender and climate change financing
Data e Publikimit : 6/20/2024
Afati : 8/1/2024
Fondi : 25,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E PODUJEVËS Financimi i projekt propozimeve për organizimin e aktiviteteve kulturore, rinore dhe sportive
Data e Publikimit : 7/12/2024
Afati : 7/31/2024
Fondi : 9,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
MKRS Thirrje për OJQ për implementimin 3 vjeçar të programit të Kartës Evropiane Rinore
Data e Publikimit : 7/16/2024
Afati : 8/5/2024
Fondi : 60,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E SKËNDERAJT Thirrja e tretë publike - ReLOaD2
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/14/2024
Fondi : 10,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Grante

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.