logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Grante Aktive 8
Vlera e Grante Aktiv 5 134 500,00 €
EUROPEAN COMMISSION European Heritage Days Stories 2024
Data e Publikimit : 1/29/2024
Afati : 3/15/2024
Fondi : 10,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
YOUTH INITIATIVE FOR HUMAN RIGHTS Call for small grants schemes 2024
Data e Publikimit : 2/21/2024
Afati : 3/31/2024
Fondi : 10,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
EUROPEAN COMMISSION EU Peacebuilding Initiative (EUPI) 2023
Data e Publikimit : 1/16/2024
Afati : 3/7/2024
Fondi : 5,000,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E PEJËS Thirrje publike për subvencionimin e Start-up bizneseve si dhe atyre ekzistuese
Data e Publikimit : 2/23/2024
Afati : 3/11/2024
Fondi : 2,500.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E PRIZRENIT Thirrje publike për mbështetje financiare të OJQ-ve në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit
Data e Publikimit : 2/21/2024
Afati : 3/15/2024
Fondi : 5,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION Display Europe - Micro Grants
Data e Publikimit : 1/4/2024
Afati : 3/31/2024
Fondi : 2,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
BRITISH COUNCIL International Collaboration Grants 2024
Data e Publikimit : 2/13/2024
Afati : 4/30/2024
Fondi : 75,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION Call for Proposals - Culture and Just Transition
Data e Publikimit : 1/26/2024
Afati : 4/15/2024
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Grante

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.