logo
logo VagonApp Platforma për Biznese
Grante Aktive 13
Vlera e Grante Aktiv 3 092 000,00 €
KOMUNA E PODUJEVËS Përkrahje me fidane të dredhëzes, sistem të ujitjes dhe foli
Data e Publikimit : 4/8/2024
Afati : 4/29/2024
Fondi : 1,500.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
BRITISH COUNCIL International Collaboration Grants 2024
Data e Publikimit : 2/13/2024
Afati : 4/30/2024
Fondi : 75,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM Thirrje publike për financim të propozim projekteve dhe aktiviteteve
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 4/29/2024
Fondi : 400,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
MINT Thirrje publike për përkrahjen financiare të NVM-ve për certifikim të produkteve
Data e Publikimit : 3/29/2024
Afati : 4/19/2024
Fondi : 500,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
ALDA Amplifying citizens’ voices on EU values and policies
Data e Publikimit : 4/2/2024
Afati : 5/5/2024
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA HANI I ELEZIT Subvencionimi i bizneseve start-up dhe bizneseve ekzistuese
Data e Publikimit : 4/8/2024
Afati : 4/19/2024
Fondi : 10,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E SKËNDERAJT Ftesë publike për financimin e OJQ-ve për vitin 2024
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 4/26/2024
Fondi : 2,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E PODUJEVËS Thirrje publike për subvencionimin e projekteve në kulturë, rini dhe sport 2024
Data e Publikimit : 3/20/2024
Afati : 4/17/2024
Fondi : 500.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
KOMUNA E GJAKOVËS Grante në kuadër të programit Fondi zhvillimor për NVM
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 5/3/2024
Fondi : 8,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
MINT Përkrahja e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme për mbulimin e shpenzimeve të transformimit digjital
Data e Publikimit : 4/8/2024
Afati : 4/30/2024
Fondi : 350,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
B4STUDENTS Konkursi i ideve të biznesit - Edicioni III
Data e Publikimit : 4/3/2024
Afati : 4/26/2024
Fondi : 5,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
GIZ Support to media freedom and pluralism in the Western Balkans
Data e Publikimit : 4/4/2024
Afati : 4/28/2024
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
MINT Thirrje publike për subvencionim të NVM-ve për blerjen e makinerive prodhuese /përpunuese
Data e Publikimit : 3/29/2024
Afati : 4/19/2024
Fondi : 1,700,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Grante

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.