logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 84
Grante Aktive 36
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 12 144 263,66 €
UNIVERSITETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA - FERIZAJ Shërbime të veçanta në pozitën zyrtar për shërbim të studentëve
Data e Publikimit : 4/11/2024
Afati : 4/29/2024
Fondi : 23,040.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : KONSULENCË
KOMUNA E SHTIMES Renovimi i QPS-së
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 5/7/2024
Fondi : 10,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA HANI I ELEZIT Mirëmbajtja dhe servisimi i aparaturave në QKMF
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 4/19/2024
Fondi : 9,900.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
MINISTRIA E KULTURËS RINISE DHE SPORTIT Zhvillimi i projektit për ndërtimin e stadiumit të ri në Rahovec
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 5/24/2024
Fondi : 100,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INXHINIERIKE & ARKITEKTURË
KOMUNA E DRAGASHIT Sigurimi dhe ndërtimi i objektit për grumbullimin e mbeturinave në fshatin Restelicë
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 5/2/2024
Fondi : 69,514.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT Furnizim me lëndë djegëse dru për shkolla dhe institucione tjera
Data e Publikimit : 4/12/2024
Afati : 5/22/2024
Fondi : 350,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : LËNDË DJEGËSE
AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE Renovimi i objekteve në AKSP
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 5/10/2024
Fondi : 110,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT Servisimi dhe mirëmbajtja e klimave
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 5/7/2024
Fondi : 10,220.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : KLIMATIZIM & VENTILIM
KOMUNA E DRAGASHIT Renovimi i rrugëve lokale të asfaltuara në regjionin e Gorës
Data e Publikimit : 4/15/2024
Afati : 5/8/2024
Fondi : 135,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook