logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 96
Grante Aktive 26
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 24 442 397,63 €
KOMUNA E PRIZRENIT Transporti i punëtorëve udhëtarë të administratës-shërbyesve civil të Komunës së Prizrenit
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/18/2023
Fondi : 90,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TRANSPORT
KOMUNA E PRISHTINËS Përpilimi i strategjisë për kulturë - Ritender
Data e Publikimit : 9/25/2023
Afati : 10/5/2023
Fondi : 30,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : KONSULENCË
KOMUNA E VUSHTRRISË Ndërtimi i rrugës së rendit të katërt Vesekofc-Baqkë
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/18/2023
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Furnizim me çizme
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/17/2023
Fondi : 107,724.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VESHMBATHJE & TEKSTIL
ZYRA E PRESIDENTIT TË KOSOVËS Furnizim me dhurata protokollare për nevojat e ZPRK-ës
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/18/2023
Fondi : 25,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM
QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE Mirëmbajtjen dhe servisimin e nxemjes qëndrore në QKMF dhe njësit e saj
Data e Publikimit : 9/25/2023
Afati : 10/4/2023
Fondi : 9,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : HIDRO & TERMO
QKUK Furnizim me pajisje për dezinfektim të endoskopëve
Data e Publikimit : 9/28/2023
Afati : 10/19/2023
Fondi : 55,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
KOMUNA E VUSHTRRISË Furnizimi dhe vendosja e tabelave të shpalljeve të administratës dhe kulturës
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/2/2023
Fondi : 7,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM
KOMUNA E SKËNDERAJT Thirrje për financimin e projekteve/programeve në fushën e kulturës
Data e Publikimit : 9/27/2023
Afati : 10/13/2023
Fondi : 19,200.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook