logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 103
Grante Aktive 39
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 29 053 639,04 €
KOMUNA SHTËRPCË Furnizimi me barna për Qendrat e Mjekësisë Familjare në Drejkoc dhe Brod
Data e Publikimit : 6/7/2023
Afati : 6/26/2023
Fondi : 29,739.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : SHËNDETËSI - FARMACI
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Furnizim me kepucë dhe çizme
Data e Publikimit : 6/5/2023
Afati : 6/12/2023
Fondi : 1,960.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VESHMBATHJE & TEKSTIL
UNIVERSITETI UKSHIN HOTI Shërbimet e transportit për nevojat e universitetit
Data e Publikimit : 6/7/2023
Afati : 6/28/2023
Fondi : 60,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : TRANSPORT
KOMUNA E KAMENICËS Furnizim me paisjet e nevojshme për krijimin e mjeteve fluturuese - Ritender
Data e Publikimit : 6/5/2023
Afati : 6/9/2023
Fondi : 6,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VEGLA PUNE & MATERIAL TEKNIK
MINISTRIA E MBROJTJES Shërbimet me ushqim në kazermat Prishtinë, Gjilan, Mitrovicë, Istog, Ferizaj, Pomozotin, Gjakovë, Prizren
Data e Publikimit : 6/2/2023
Afati : 6/14/2023
Fondi : 13,000,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ORGANIZIME & HOTELERI
KOMUNA E PRISHTINËS Furnizim me lule për nevojat e kabinetit
Data e Publikimit : 6/5/2023
Afati : 6/14/2023
Fondi : 9,999.90 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : AGROKULTURE
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Furnizim me rrotulla të çelikut dhe të gomës
Data e Publikimit : 6/7/2023
Afati : 6/30/2023
Fondi : 39,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : INDUSTRI & MAKINERI
KOMUNA E PRIZRENIT Furnizim me barna dhe material shpenzues sanitar (projekt dy vjeqar)
Data e Publikimit : 6/5/2023
Afati : 6/13/2023
Fondi : 4,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : SHËNDETËSI - FARMACI
KOMUNA E DRENASIT Rregullimi i trotuareve dhe parkingjeve në Drenas dhe Komoran - Ritender
Data e Publikimit : 6/5/2023
Afati : 6/12/2023
Fondi : 5,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook