logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 119
Grante Aktive 47
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 11 501 515,60 €
KOMUNA E LIPJANIT Thirrje për ofrimin e mbështetjes financiare për OJQ
Data e Publikimit : 6/11/2024
Afati : 6/25/2024
Fondi : 50,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : GRANTE
RADIO TELEVIZIONI I KOSOVËS Furnizim me karrige për nevojat e RTK-së
Data e Publikimit : 6/12/2024
Afati : 7/3/2024
Fondi : 3.07 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MOBILJE & INVENTAR
MINISTRIA E SHËNDETËSISË Furnizim me material higjienik për ISSH dhe SHFAKM
Data e Publikimit : 6/11/2024
Afati : 7/3/2024
Fondi : 40,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR
IBCM Furnizim me klima për kampuset e IBCM-it - Ritender
Data e Publikimit : 6/12/2024
Afati : 7/2/2024
Fondi : 11,200.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : KLIMATIZIM & VENTILIM
UNIVERSITETI I PRISHTINËS Furnizim me pajisje nga ZKPS për FSHMN
Data e Publikimit : 6/11/2024
Afati : 6/18/2024
Fondi : 9,500.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ELEKTRONIKË
POLICIA E KOSOVËS Furnizim me material pastrimi
Data e Publikimit : 6/13/2024
Afati : 6/18/2024
Fondi : 9,931.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : ARTIKUJ USHQIMOR DHE JOUSHQIMOR
KOMUNA E FERIZAJT Mirëmbajtja e sistemit të menaxhimit elektronik me pajisjet GPS
Data e Publikimit : 6/11/2024
Afati : 7/1/2024
Fondi : 10,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : ELEKTRONIKË
KRU BIFURKACIONI SH.A Sigurimi, kontrollimi teknik dhe regjistrimi i automjeteve
Data e Publikimit : 6/11/2024
Afati : 7/1/2024
Fondi : 20,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : SHËRBIME TË SIGURIMIT
MINISTRIA E MBROJTJES Shërbimet e mirëmbajtjes dhe furnizimet për aparatet e zjarrfikjes për nevoja të FSK-së
Data e Publikimit : 6/14/2024
Afati : 7/8/2024
Fondi : 60,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : PAJISJE KUNDËR ZJARRIT
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook