logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 177
Grante Aktive 47
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 37 221 606,23 €
KOMUNA E VUSHTRRISË Furnizim me pajisje elektrike për amvisëri
Data e Publikimit : 5/21/2024
Afati : 5/29/2024
Fondi : 5,215.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : TEKNIKË E BARDHË
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT Furnizim me softuer për nevojat e FKPK-së
Data e Publikimit : 5/24/2024
Afati : 6/14/2024
Fondi : 11,950.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMUNA E PRIZRENIT Furnizim me reagensa për laborator për nevojat e KPSH
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 7/8/2024
Fondi : 400,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
MINISTRIA E ARSIMIT Avancimi dhe ridizajnimi i SMIA-s
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 7/5/2024
Fondi : 200,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMUNA E SHTIMES Blerja dhe instalimi i pompës termike në QKMF-në
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/18/2024
Fondi : 25,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : HIDRO & TERMO
KOMUNA E PODUJEVËS Furnizim me material për mirëmbajtje
Data e Publikimit : 5/27/2024
Afati : 6/18/2024
Fondi : 120,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : VEGLA PUNE & MATERIAL TEKNIK
SPITALI I PËRGJITHSHËM - MITROVICË Mirëmbajtja dhe servisimi i aparateve të anastezionit
Data e Publikimit : 5/24/2024
Afati : 6/13/2024
Fondi : 117,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
KOMUNA E KAMENICËS Asfaltimi i rrugëve komunale
Data e Publikimit : 5/24/2024
Afati : 7/3/2024
Fondi : 2,004,939.12 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS Furnizim me vaj për paper shredder ideal 3105
Data e Publikimit : 5/24/2024
Afati : 5/29/2024
Fondi : 2,500.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : KIMIKATE & PLEHËRA
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook