logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 165
Grante Aktive 29
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 36 140 033,68 €
KOMUNA E PRIZRENIT Dezinsektimi dhe deratizimi i qytetit të Prizrenit dhe zonave periferike
Data e Publikimit : 2/28/2024
Afati : 3/20/2024
Fondi : 25,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MIRËMBAJTJE & PASTRIM
KOMUNA E VUSHTRRISË Marrja me qera të automjeteve për AK - Ritender
Data e Publikimit : 2/29/2024
Afati : 3/22/2024
Fondi : 100,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : AUTOMOTIVE
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Furnizim me instrumente laboratorike për PKU dhe MRRK
Data e Publikimit : 2/29/2024
Afati : 3/22/2024
Fondi : 90,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
EKOLOGIJA D.D Shërbimet e servisit të automjeteve - Ritender
Data e Publikimit : 2/28/2024
Afati : 3/8/2024
Fondi : 70,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : AUTOMOTIVE
KOMUNA E DEÇANIT Modelimi dhe punimi i shtatorës së Fetnete Ramosaj
Data e Publikimit : 2/29/2024
Afati : 3/29/2024
Fondi : 45,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INXHINIERIKE & ARKITEKTURË
KOMUNA E GJAKOVËS Furnizimi me libra për bibliotekë të shkollave
Data e Publikimit : 2/29/2024
Afati : 3/22/2024
Fondi : 12,999.98 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM
SHËRBIMI KORREKTUES I KOSOVËS Mirëmbajtja e databazës SIMB dhe ndërlidhja e sistemeve tjera me institucionet e sigurisë
Data e Publikimit : 2/27/2024
Afati : 3/18/2024
Fondi : 40,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : IT & TEKNOLOGJI
KOMUNA E GJAKOVËS Furnizim me lule dhe kurora
Data e Publikimit : 3/4/2024
Afati : 3/22/2024
Fondi : 16,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : AGROKULTURE
MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM Ndërtimi i shtëpive për të kthyerit dhe komunitetet në nevojë
Data e Publikimit : 2/28/2024
Afati : 4/8/2024
Fondi : 3,160,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook