logo
logo VagonApp Platforma për Biznese

Informohu për të gjitha Publikimet e reja të Tenderëve dhe Granteve çdo ditë me email dhe SMS

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE

Merrni njoftimet cdo ditë me email apo SMS.

Publiko Tender, Grant, Investim

Publikohet në platformë dhe dërgohet njoftimi tek klientët tanë.

Tendera Aktive 162
Grante Aktive 45
Vlera e Tenderave dhe Grante Aktiv 20 305 312,57 €
MINISTRIA E SHËNDETËSISË Mirëmbajtja dhe servisimi i rentgenave RTG për njësitë shëndetësore ne burgje
Data e Publikimit : 7/17/2024
Afati : 8/8/2024
Fondi : 63,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : MEDICINALE - LABORATORIKE
KOMUNA E SHTIMES Hartimi i PZHK-së dhe HZK-së - Ritender
Data e Publikimit : 7/15/2024
Afati : 8/5/2024
Fondi : 95,000.00 €
LLoji : Shërbim
Kategoria : INXHINIERIKE & ARKITEKTURË
AGJENCIA E SHËRBIMEVE TË NAVIGACIONIT AJROR Furnzim dhe istalim me KVM SWITCH-a
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/8/2024
Fondi : 35,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : TELEKOMUNIKACION
KOMUNA E MITROVICËS SË JUGUT Ndërtimi i hapsirave për kontenjer të mbeturinave
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 8/6/2024
Fondi : 50,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KOMUNA E FERIZAJT Dislokimi i rrjetit energjetik për ndërtimin e Çerdhes në fshatin Dardani
Data e Publikimit : 7/18/2024
Afati : 8/6/2024
Fondi : 250,000.00 €
LLoji : Pune
Kategoria : ELEKTRIKE & ENERGJETIKE
KOMUNA E KAMENICËS Furnizim me çanta dhe mjete arsimore për fëmijët në klasën e parë
Data e Publikimit : 7/15/2024
Afati : 8/5/2024
Fondi : 13,000.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : MATERIAL ZYRE & PRINTIM
KOMUNA E LIPJANIT Rikonstruimi i rrugës, rrugica tjera dhe i trotuarit me ndriçim publik në Dobrajë të Madhe
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/9/2024
Fondi : 298,165.89 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVËS SH.A Furnizim me pjesë rezervë për MRRK për Bllokun A3 A4 A5 dhe OJ
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/28/2024
Fondi : 154,695.00 €
LLoji : Furnizim
Kategoria : INDUSTRI & MAKINERI
KOMUNA E SHTIMES Hapja dhe asfaltimi i rrugës Carralevë-Pjetërshticë-Dugë
Data e Publikimit : 7/19/2024
Afati : 8/8/2024
Fondi : 499,999.99 €
LLoji : Pune
Kategoria : INFRASTRUKTURË & NDËRTIMTARI
Të gjitha burimet e shpalljeve të tenderëve dhe granteve në një vend

Shpalljet sipas kategorisë

të shprehura në përqindje
loading...
loading...
loading...
loading...

Tenderët e shpallur

Numri i shpalljeve së javes së fundit

Shpalljet sipas kërkesës

të shprehura në përqindje
loading ...
loading ...
loading ...

VEGLAT

SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR TENDER Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje e Kategorive
-Të gjitha burimet e shpalljeve (e-prokurim, gazeta, organizatat e huaja, banka, biznese dhe organizata vendore)
-Mundësi e njoftimeve me SMS (për kategori të caktuara)
-Shpallje Tenderi sipas nevojës në platformë dhe dërgimi me email tek abonuesit tanë.
SHËRBIMI I NJOFTIMEVE PËR GRANTE -Qasje në Platformë (të gjitha shpalljet aktive dhe filtrim sipas nevojës)
-Njoftim cdo dit me email
-Përzgjedhje sipas kategorive
-Mbi 300 burime të shpalljeve, vendore dhe ndërkombëtare
-Mundësi e njoftimeve me SMS
-Shpallje e Grantit ne platformë dhe njoftimi me email i abonuesve tanë.
INVEST -Krijo shpallje për gjetjen e investitorëve
-Njoftimi i abonuesve tanë me email
-Gjej investitorët e nevojshëm përmes platformës VagonApp!
Telefoni
Na kontaktoni përmes telefoni
Email
Na kontaktoni përmes email
Messengeri
Mund të na shkruani përmes Facebook